Ειδήσεις:

Ενημερωθείτε για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, που προσφέρουν εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες στα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ

Main Menu

Ενέργειες ελέγχου μηχανής πριν τον απόπλου

Ξεκίνησε από admin, Μαΐου 27, 2022, 09:29 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

admin

Απο
https://www.yachtingmonthly.com/gear/9-boat-engine-checks-for-a-trouble-free-season-79509?utm_source=facebook.com&utm_campaign=socialflow&utm_medium=social&utm_content=ym&fbclid=IwAR0Iuld5-uR36Q0dzsuJsIyhKawf70BqYNz3lvGfpFN6V6qvjyPd-lamaYE


Boat engine checklist

Engine compartment

General condition, any leaks
Diesel fuel
Check all hose clamps in the fuel circuit. Changes in temperature can cause the screw mechanism to 'walk', slackening the grip
Open fuel valves – including any valve in the fuel return line

Lubrication
Check engine oil level (and change oil and filter if not done earlier)
Check the level of transmission fluid n Check injection pump and governor dipsticks (if fitted)

Raw water cooling
Check that all seacocks open and close easily. If a seacock is frozen open and cannot be serviced or replaced, it should, at least, be equipped with a wooden plug in case the hose fails.
(Best practice at all times)
Check hoses and hose clamps
Check anodes in heat exchanger, header tank, oil cooler, engine block. Replace if 50% consumed
If vessel was laid-up in water, check propeller shaft anode, if possible
Check the syphon break is clean of scale or salt crystals. Take care to re-assemble correctly if the device was taken apart to flush with fresh water
Reconnect the exhaust manifold, wet exhaust hose, and raw water hose into the exhaust riser, if any of these were disconnected. Check hose clamps
Close the drain on the water-lift muffler n Open the exhaust thru hull if closed

Antifreeze
Check the level of antifreeze/coolant in the head tank or overflow bottle. If low, find out why
Avoid topping up with only water as this dilutes the antifreeze capacity

Breathing
Re-install the air filter, if this was removed for cleaning
Open all air intakes to the engine room and check that they are clear of any winter insulation

Electrical
Inspect battery and battery box for any signs of swelling, cracking or spilled battery acid
Clean battery top and terminals
Check electrolyte levels and add distilled water, if needed
Reconnect battery terminals. Limit four terminals to a battery post. Avoid wingnuts as these are prone to vibrating loose
Tighten the belts (alternator, raw water pump)
Switch bilge pump to Auto and lift the arm on the float switch to activate and check the pump

Drivetrain
Inspect the coupling and shaft, inspect cutlass bearing and replace the bearing if loose or damaged
Inspect the shaft seal or stuffing box
Inspect the propeller shaft anode. Replace if close to 50% consumed
Inspect the propeller, prop nuts and cotter pin
Check control cables (throttle, gear and stop) are securely attached
Some dripless lip shaft seals need to be greased each year – see manual

In the water
Open raw water seacock
Raw water strainer may need to be primed, if above the waterline

Start engine
Oil pressure alarm silences within a few seconds of engine starting
Check raw water flowing from exhaust. If not, strainer may be airlocked. Unscrew the top slowly to allow water to flow up from the seacock, then retighten n Check alternator is charging –battery monitor should show 13+ volts.
Loosen packing in a traditional stuffing box, if this was tightened. Adjust until the box drips approximately once every 10 seconds and not at all when the shaft is still
Dripless shaft seals must be 'burped' to remove air from the bellows if there is no air vent (small open-ended hose coming from the bellows to above the heeled waterline). Trapped air will
cause the seal to overheat and fail
Check all seacocks, raw water strainer and raw water pump for leaks
Before leaving the dock, verify that the vessel responds to all movement of engine controls (forward, aft, neutral, throttle and engine stop)